ระเริงรักสาวออฟฟิศ 2 – หัวหน้าแผนกขาย ชิจิวะ เมโกะ