เปิดบริสุทธิ์ สาวไอดอล 1 – ผู้ที่ได้รับเลือกให้ครอบครองโทรศัพท์เทพ