เปิดบริสุทธิ์ สาวไอดอล 8 – ความสุขจากสารพัดมือที่มองไม่เห็น