เปิดบริสุทธิ์ สาวไอดอล 13 – ผู้หญิงที่ไม่เคยยอมแพ้