เจ็บปวดเพราะช่วยเพื่อน – [Nagare Ippon] Boku no Shiranai Kanojo no Kao ch. 1