ซาราดะ & ซากุระ – [sahara wataru] Konoha Donburi Aigake (karakishi youhei-dan)