เบื้องหลังเจ้าหญิงที่ถูกจับ – Horikawa Gorou Super Mario Chapter 1 Full Color