ค่าสินสอดหนูแพงน่ะ – [nori isawa] It backpack or nothing