ติดใจของแฟนเก่า – [takasugi kou] Sainen – Exacerbation