คนเดียวที่ฉันยอม – GARIGARI 48 [To Love-Ru Darkness]