ไซตามะ x พี่น้องเอสเปอร์ – ONE-HURRICANE 4

ชอบนะรู้สึกมือมันจะมีพลังขึ้นมา