ผมเป็นสาวใช้ครับ

jQuery(document).ready(function($){ //$('div.content-single img[src*="L__HENTAITHAI.COM"]').after('lnwdoujin.com'); $('div.content-single img[src*="R__HENTAITHAI.COM"]').after('.'); $('div.content-single img[src*="[SEXUKA.COM]_"]').after('.'); $('div.content-single img[src*="[HENTAITHAI.COM]_"]').before('.'); $('div.content-single img[src*="[HENTAITHAI.COM]_"]').after('.'); //$('div.content-single img').after('lnwdoujin.com'); });