แพนโดร่ากล่องมหาวิบัติ 10 – จุดเริ่มต้นของความสิ้นหวัง