เธอนี่แหละ! ผู้ปกครองของกระผม 7 – เธอคือผู้พิทักษ์ของชั้น