หุ่นทาสกามารมณ์
พาคนวาดคนแปลไปหาหมอโรคจิตไหมก่อนจะสร้างปัญหาให้สังคม.😱