หลงระเริง เล่นเป็นครู-ศิษย์ ระหว่างน้องชายและพี่สาว