ไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกอง
Bankgarmo

ตายห่าตายโหง