สุดท้ายก็แพ้ภัยตัวAnonymous

ไม่เข้าใจมันจะลองชุดให้ทำไ​ม