อาจารย์ทามิยะโชวเสียว 2 – วิธีปฏิบัติต่ออาจารย์ทามิยะ