กระดาษแปะตามสั่ง
อยากมีของแบบนั้นบางจัง

อย่ากมีกระดาษแบบนั้นบาง