กระดาษแปะตามสั่ง
อยากมีของแบบนั้นบางจัง

言うき

อย่ากมีกระดาษแบบนั้นบาง