ยิ่งเเตกยิ่งเเกร่ง ภาคสงครามต่างมิติ 8 – อนุเจ้าชายปีศาจ