ยิ่งเเตกยิ่งเเกร่ง ภาคสงครามต่างมิติ 13 – คำขอโทษจากคนหักหลัง