ยิ่งเเตกยิ่งเเกร่ง ภาคงานประชุมต่างมิติ 1 – เปิดม่านงานประชุมต่างมิติ