เล่นกับจุดอ่อน


ชอบเรื้องนี้นะเอาอีกนะ เอาทุกตัวเลย
โดยเฉพาะนะ ตัวหูกระต่ายผมสีชมพูนะชุดกิโมโนนะ