อย่าปล่อยเมียไว้กับลูก 6.2


ท้องอ่อนกับช่วงท้องแก่ จะอันตราย นอกนั้นถ้าไม่รุนแรงไม่มีปัญหา อันนี้เคยอ่านจากมี่หมอตอบคำถามเรื่องเพศ