ยิ่งเเตกยิ่งเเกร่ง ภาคงานประชุมต่างมิติ 3 – กลุ่มคนจากโลกมืด