ยิ่งเเตกยิ่งเเกร่ง ภาคงานประชุมต่างมิติ 6 – จอมมารกับนางฟ้า