ถึงผมเป็นเด็ก แต่ไม่เล็กนะครับ

แอดใหญ่เท่าไรครับอยากรู้