แค่ร่างกายมันอยากปะทะ

แค่ร่างกายมันอยากปะทะ
แค่ร่างกายมันอยากปะทะ
แค่ร่างกายมันอยากปะทะ
แค่ร่างกายมันอยากปะทะ
แค่ร่างกายมันอยากปะทะ
แค่ร่างกายมันอยากปะทะ
แค่ร่างกายมันอยากปะทะ