ช่วยทำฉันอีกสิคะ

ช่วยทำฉันอีกสิคะ
ช่วยทำฉันอีกสิคะ
ช่วยทำฉันอีกสิคะ
ช่วยทำฉันอีกสิคะ
ช่วยทำฉันอีกสิคะ
ช่วยทำฉันอีกสิคะ
ช่วยทำฉันอีกสิคะ
ช่วยทำฉันอีกสิคะ
ช่วยทำฉันอีกสิคะ