จิโตเสะจัง 4

จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4
จิโตเสะจัง 4

Anonymous

ใครแอบชอบคนมีแฟนดูเรื่องนี้สะ

โง่จัด ก็นะมันเป็นแค่เรื่องแต่ง แต่ว่ามันก็ปวดใจนิดๆแหละ

คนที่จะอ่านแค่ผ่านๆแบบกู ยังขนานนี้ (ปวดตับสุดๆ)
แล้วถ้าจริงกับเนื้อเรื่อง จะไม่ตายเลยเหรอ ควย

ขอละพี่ตอนจบให้พะเอกได้แฟนคนใหม่ทีนะไม่ไหวจริงอ่านแล้วเสยความรู้สึกมากครับน้ำตาเกือบไหล