รักนี้ไม่มีจารึกในประวัติศาสตร์ 7 จบ – [Takatsu] Sore Wa Rekishi Ni Kakanaide! 7 End