รักนี้ไม่มีจารึกในประวัติศาสตร์ 6 – [Takatsu] Sore Wa Rekishi Ni Kakanaide! 6