ฉันอยากเห็นแกร่านจริงๆ – (C88) [Number2 (Takuji)] Kono, Hikyoumono!! – Y- You Damn Coward!