อึ้บชั้นเถอะ อยากขอบคุณ – [hairou] Ibunka for YOU!