สิ่งที่เหนือยิ่งกว่าการวิ่งข้ามรั้ว – [Tenzaki Kanna] Hurdle Koete (Paizuri Hime)