เหตุผลที่ชั้นยอม – [Kitakawa Touta] Ohikkoshi – Moving (COMIC Kairakuten 2012-10)