ไม่ใช่การจากลา – [Kihiru] Kiniro Ichiya – Golden Night