ผมจะดูแลพี่เอง – [Katsura Yoshihiro] The Ghost Behind My Back? Ch.3 – Lovesick Winter