กลับชาติมาเกิด – (ABnormal Comic Day! 4) [02 (Harasaki)] Believe in Reincarnation. (Hatoba Tsugu)