โอกาสเหมาะ เจาะไข่แดง – [Semimogura (Yoshiie)] Kusogaki, Itoko o Kegasu