โคอาคุมะขังสวาท – Touhou – Confined by Koakuma (hammer (sunset beach))