ใจอบอุ่นเมื่อใกล้เธอ – [Kumano Tooru] Like the Snow (Torokete Mazatte)