ท่านรันจัดเต็มแม็กซ์ – Touhou – Ran-samax (Hammer (sunset beach))