คุณเจ้าของร้าน X ปราชญ์ (ยูคาริ) – Touhou – Shopkeeper x Sage (futa (nabezoko))