ความอ่อนแอเป็นเหตุ – 226 – RO Hard Core (Ragnarok Online)