ห้องแห่งความรักของเราสองคน – [otou] Anata no Heya de Ochiteiku (otousan)