แสงอรุณ ที่อยู่ร่วมกัน – [Hori Hiroaki] Kureai – United at Sunset (COMIC Shingeki 2017-09)