มหกรรมระเบิดหน่มน้ม!!! – [Eroquis! (Butcha-U)] DELIGHTFULLY F*CKABLE AND UNREFINED Paizuri Day!