ไม่ปั้มค่าความสัมพันธ์ แต่อยากมีเพศสัมพันธ์ – [8] Ptil (Arknights)